08.10.2019

Съобщение

ОИК Чавдар свиква заседание на 09.10.2019г.от 12:30 часа за одобряване на образците на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и ОИК

25.10.2019

Съобщение

ОИК Чавдар свиква заседание на 25.10.2019 г. от 17:00 часа относно:

1. Регистрация на застъпници на партии и коалиции в изборите за общински съветници и кмет на 27.10.2019 г. в община Чавдар

2.Определяне на членове от ОИК Чавдар, които да предадат изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кмет на 27 октомври 2019 г. в ЦИК

3.Определяне на членове на ОИК, които да приемат и подписват протоколите от СИК

4.Определяне на член на ОИК, който да подпише запечатания плик с печатите на СИК

22.10.2019

Съобщение

Относно:определяне на член на ОИК за предаване на изборните книжа и материали на СИК

определяне местата, датата и часа за предаване на изборните книжа и материали на СИК

17.10.2019

Съобщение

ОИК Чавдар свиква заседание на 18.10.2019 г. от 16.00 часа за одобряване бланка-чернова за отразяване на резлтатите от преброяването на предпочитанията/преференциите/ за СИК Чавдар

11.10.2019

Съобщение

ОИК Чавдар свиква заседание на 11.10.2019 г. от 12.30 часа за упълномощаване представители на ОИК Чавдар за предаването и приемането, транспортирането доставкта и съхранението на отпечатаните хартиени бюлетини 

07.10.2019

ОИК Чавдар свиква заседание на 08.10.2019 г. от 13:00 часа

26.09.2019

Съобщение

ОИК Чавдар свиква заседание на 28.09.2019г. за назначаване на СИК и одобряване на графичния файл с образец на бюлетините по видове избори на територията на общината.

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Чавдар ще проведе процедура за определяне чрез жребий поредните номера  на партийте и коалициите,за участие в диспутите в местните медии.

Тегленето на жребия ще се проведе на 25.09.2019 г. от 17.00 часа в сградата на община Чавдар, ул. Хр.Ботев № 9-залата на ОИК.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 52 / 28.10.2019

    относно: Вземане на решение за избиране на кмет на община Чавдар.

  • № 51 / 28.10.2019

    относно: Вземане на решение за избиране на общински съветници на община Чавдар;

  • № 50 / 27.10.2019

    относно: Попълване състава на СИК 235700001 в община Чавдар за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

всички решения